جستجوی بلیط هواپیما داخلی

 • یک طرفه
 • رفت و برگشت

خرید آنلاین بلیط پروازهای خارجی

 • یک طرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
به زودی ...
 • {{item.d}}, {{item.c}} {{'('}}{{item.b}}{{')'}} {{item.a}}
 • موردی یافت نشد!
 • {{item.d}}, {{item.c}} {{'('}}{{item.b}}{{')'}} {{item.a}}
 • موردی یافت نشد!
 • پر پروازها
 • {{item.c}} {{'('}}{{item.b}}{{')'}} {{item.a}}
 • همه شهرها
 • {{item.c}} {{'('}}{{item.b}}{{')'}} {{item.a}}
 • موردی یافت نشد!
 • پر پروازها
 • {{item.c}} {{'('}}{{item.b}}{{')'}} {{item.a}}
 • همه شهرها
 • {{item.c}} {{'('}}{{item.b}}{{')'}} {{item.a}}
 • موردی یافت نشد!
 • + -
 • + -
 • + -
  • اکونومی | Economy
  • بیزینس | Business
  • فرست | First
  • پرمیوم | Premium
 • + -
 • + -
 • + -
  • اکونومی | Economy
  • بیزینس | Business
  • فرست | First
  • پرمیوم | Premium
 • {{item.d}}, {{item.c}} {{'('}}{{item.b}}{{')'}} {{item.a}}
 • موردی یافت نشد!
 • {{item.d}}, {{item.c}} {{'('}}{{item.b}}{{')'}} {{item.a}}
 • موردی یافت نشد!
 • {{item.text}}
 • موردی یافت نشد!
 • {{item.text}}
 • موردی یافت نشد!
 • + -
  • مسافرین عادی
  • ویژه آقایان
  • ویژه بانوان
  • حمل خودرو
 • {{item.c}} {{item.a}}
 • موردی یافت نشد!
 • {{item.d}}, {{item.c}} {{item.a}}
 • موردی یافت نشد!
 • {{item.c}} {{item.a}}
 • موردی یافت نشد!
 • {{item.c}} {{item.a}}
 • موردی یافت نشد!
 • {{item.d}}, {{item.c}}
 • موردی یافت نشد!

قیمت بلیط هوایی | خرید اینترنتی بلیط هوایی | بلیط هواپیما

قیمت بلیط هوایی

قیمت بلیط هوایی در مقایسه با سایر اشکال سفر

قیمت بلیط هوایی ، سفر برای خود انواع و اقسام متفاوتی دارد سفر تنهایی، سرگروهی، سفر با خانواده، ماهعسل، سفر کاری، سفر ماجراجویانه، سفر دریایی، سفر جادهای، سفر آخر هفته، سفر ورزشی، سفر دیپلماتیک، کوله گردی و یا سفر بهقصد دیدار دوستان و آشنایان. سفر به هر شکلی و با هر هدفی که انجام شود نیاز به انتخاب یکی از وسایل حملونقل و شیوه سفر دارد. خرید بلیط هواپیما را می توان با تیک بان تجربه نمود.

قیمت بلیط هوایی، قیمت ارزان بلیط هوایی، خرید بلیط هوایی، خرید اینترنتی بلیط هواپیما، قیمت آنلاین بلیط هواپیما، خرید بلیط هواپیما، بلیط هواپیما، بلیط چارتر

 

قیمت بلیط هوایی : قیمت انواع بلیط ها

قیمت هم در انتخاب شیوه سفر بسیار تأثیرگذار خواهد بود قیمت بلیط هوایی از آن چیزهایی است که قبل از هر سفر هوایی باید از آن اطلاع یابیم و ضمن مقایسه آن با سایر شیوههای سفر انتخاب درستی داشته باشیم. عوامل بسیاری در قیمت بلیط هوایی تأثیرگذار است از مهمانداری هواپیما تا نحوه سیاستگذاری شرکتهای هواپیمایی عوامل بیشماری هستند که در قیمتگذاری بلیط مؤثر هستند. آزادسازی نرخ قیمت بلیط هوایی
که طی چند وقت اخیر اجرایی شده بر پیچیدگی نحوه محاسبه قیمتها افزوده است.

قیمت بلیط هوایی، قیمت ارزان بلیط هوایی، قیمت آنلاین بلیط هواپیما، خرید بلیط هواپیما، بلیط هواپیما، بلیط چارتر، خرید بلیط هوایی، خرید اینترنتی بلیط هواپیما

درروش جدید محاسبه قیمتها برای هر مسیر هوایی هفت کلاس در نظر گرفتهشده که با حروف انگلیسی مشخص میشود و این حروف عبارتاند از J, M, Y, Q, E, V,C بر این اساس کلیه پروازهای اکونومی در چهار بخش M، E، Q، Y و کلاس پرواز بین اکونومی و بیزینس کلاس C و فرست کلاس معروف در رده J قرار میگیرند. بهاینترتیب ارزانترین تا گرانترین نوع بلیط ها در این رده بنده جای میگیرند. براین اساس قیمت بلیط ها بر مبنای خدمات شرکتهای هواپیمایی از روی زمین، هنگام پرواز و پس از فرود تعیین میشوند. البته افزایش قیمت بلیط هوایی هیچگاه نباید از 30 درصد بیشتر بشود.

قیمت بلیط هوایی، قیمت ارزان بلیط هوایی، قیمت آنلاین بلیط هواپیما، خرید بلیط هواپیما، بلیط هواپیما، بلیط چارتر، خرید بلیط هوایی، خرید اینترنتی بلیط هواپیما

 

 

قیمت بلیط هوایی : کلاس پرواز در قیمت بلیط هواپیما

کلاس پرواز مشخصکننده خدمات و امکاناتی است که در آن کلاس برای مسافرین در نظر گرفته میشود. کلاس پروازی درجهیک یا First class دارای بیشترین امکانات پروازی در مقایسه با سایر انواع پروازها میباشد. همچنین کلاس پروازی درجه تجاری یا Business Class هم از امکانات و قابلیتهای بیشتری نسبت به کلاس معمولی یا اکونومی یا Economy Class برخوردار است. این امکانات و قابلیت ها در هر کلاس پروازی از قبل مشخص و دارای استانداردهایی هستند که از سوی یاتا تعیین گردیده است و بنا بر هر کلاس پروازی، قیمت بلیط هواپیما هم متغیر خواهد بود.

قیمت بلیط هوایی، قیمت ارزان بلیط هوایی، قیمت آنلاین بلیط هواپیما، بلیط چارتر، خرید بلیط هوایی، خرید اینترنتی بلیط هواپیما، خرید بلیط هواپیما، بلیط هواپیما

برخی از افراد که از کلاسهای پروازی اطلاع دقیقی ندارند با انتخاب کلاس نامناسب قیمت بلیط هوایی زیادی را پرداخت خواهند کرد. در سیستم قیمت بلیط هوایی هزینه بلیط خردسال از 2 تا 12 سال نصف قیمت بلیط بزرگسال و نوزاد زیر 2 سال بدون در نظر گرفتن صندلی 10 درصد بلیط بزرگسال است. در بلیط های چارتری که معنی اجاره تعدادی از صندلیهای پروازی از سوی آژانسهای هواپیمایی و فروش آنها به قیمت دلخواه به مسافران است و به دو شیوه فول چارتر و سیت چارتر انجام میگیرد قیمت بلیط هوایی برای خردسال وجود ندارد و هزینه کودک بالای 2 سال بهصورت کامل محاسبه میشود. تنها نوزاد زیر 2 سال و بدون در نظر گرفتن صندلی کرایهای معادل 10 درصد صندلی بزرگسال باید پرداخت نماید.

قیمت بلیط هوایی، قیمت ارزان بلیط هوایی، قیمت آنلاین بلیط هواپیما، بلیط چارتر، خرید بلیط هوایی، خرید اینترنتی بلیط هواپیما، خرید بلیط هواپیما، بلیط هواپیما

مسافران نیازمند خدمات ویژه (معلولین، بیماران، کودکان بدون همراه و ...) و همچنین مسافران با درخواست ویژه مانند متقاضی غذای مخصوص که برحسب امکان ارائه خدمات شرکت هواپیمایی و بهطورمعمول در پروازهای بینالمللی و با ساعت پروازی بلندمدت ارائه میشود هم در گروههای مختلف تقسیمبندی مسافران جای میگیرند.

قیمت بلیط هوایی، قیمت ارزان بلیط هوایی، قیمت آنلاین بلیط هواپیما، خرید بلیط هواپیما، بلیط هواپیما، بلیط چارتر، خرید بلیط هوایی، خرید اینترنتی بلیط هواپیما

 

 

قیمت بلیط هوایی

پیشرفت تکنولوژی امکانات متنوعی را در اختیار مسافران قرار داده بهنحویکه میتوانند با مراجعه به وبسایتهای جامع و متنوعی که وجود دارد قیمت بلیط هوایی و بلیط ارزان هواپیما را در تمام خطوط هوایی و به صورت مقایسه های مشاهده کنند و بهاینترتیب با توجه به بودجه و نیازهایی که در یک پرواز دارند خطوط هوایی دلخواه، کلاس پروازی و نوع بلیط خود را انتخاب کرده و سپس برای خرید بلیط اقدام کنند. این در حالی است که درروش های سنتی امکان این مقایسه وجود نداشت و بهاینترتیب مسافران که اغلب تعداد سفرهای اندک و درنتیجه اطلاعات محدودی در خصوص سفرهای هوایی داشتند برای تعیین قیمت بلیط هوایی به مشکل برخورده و مجبور به تهیه بلیط های گران بودند. هر مسافر خطوط هوایی علاوه بر قیمت بلیط هوایی لازم است بداند درصورتیکه پرواز شما به هر دلیلی لغو شود و یا اینکه تأخیر پرواز بیش از 2 ساعت به طول انجامد مسافرمی تواند با اعلام به دفتر صادرکننده بلیط یا دفتر مرکزی خطوط هوایی بلیط خود را باطل و کلیه بهای آن را از شرکت مربوطه دریافت نماید. همچنین اگر بخواهید نام شخصی که بلیط برای او صادرشده است را تغییر دهید میبایست بلیط ابتدایی باطل و بلیط جدید صادر شود این به معنی کسر هزینه جریمه از صدور بلیط اولیه است.

قیمت بلیط هوایی، قیمت ارزان بلیط هوایی، قیمت آنلاین بلیط هواپیما، خرید بلیط هواپیما، بلیط هواپیما، بلیط چارتر، خرید بلیط هوایی، خرید اینترنتی بلیط هواپیما

درصورتیکه کالای ارزشمندی به همراه داشته باشید و یا اینکه به هر دلیل نیاز به رزرو دو بلیط داشته باشید قیمت بلیط هوایی و قیمت بلیط هواپیما برای شما تغییری نخواهد کرد و میبایست دو بلیط با نرخ کامل بزرگسال تهیه کنید. اگر بلیط چند برگی خود را به هر دلیل گم کردید راحتترین راه برای انجام سفر مراجعه به دفتر شرکت هواپیمایی خودتان در فرودگاه مبدأ و اعلام موضوع است. آنها برای شما بلیط جدیدی صادر میکنند البته شما باید بهای کل بلیط را بپردازید و در فرودگاه مقصد به دفتر شرکت هواپیمایی مراجعه کرده و بهای بلیط دوم را دریافت کنید. البته این موضوع در مورد کسانی که بلیط را بهصورت آنلاین خریداری کرده باشند اصلاً مطرح نیست و آنها نیازی به طی این مراحل نخواهند داشت.
قیمت بلیط هوایی و بلیط چارتر در تورهای مسافرتی به صورت پکیج کاملی از خدمات در کنار هزینه اقامت و رزرو هتل، گشتهای مسافرتی و خدمات توریستی محاسبه میشود به این ترتیب شما با مراجعه به یک آژانس مسافرتی قادر خواهید بود بلیط دلخواهتان را به همراه سایر خدمات به صورت یکجا دریافت کرده و بهاینترتیب پیش از سفر از دسترسی به امکانات اقامتی و تفریحی موردنیازتان اطمینان حاصل نمایید. تورهای مسافرتی بلندمدت به سفرهایی اطلاق میشوند که بهصورت بلندمدت برنامهریزیشدهاند. تورهای مسافرتی 6 ماهه تورهای مسافرتی که بیش از 1 سال به طول میانجامد. در این دسته قرار میگیرند. اغلب جهان گردان تورهای بلند مدت را برای سفر خود انتخاب میکنند و طبق معیارهای خاصی در این تور مسافرتی پیش میروند. این مسافرین به بهترین نحو سفر خود را مدیریت کرده و با کمترین هزینه تور مسافرتی خود را میگذرانند. قیمت بلیط هوایی به طرق مختلفی قابل دریافت و استعلام است بنابراین پیش از هرگونه خرید از صحت اطلاعات اطمینان حاصل کنید و با آگاهی کامل برای خرید اقدام کنید

 

برچسب ها {{item}}