گارانتی بلیط

گارانتی بلیط چیست ؟


۱- ما صحت بلیط های صادر شده خود را تضمین می کنیم و اگر شما در هنگام استفاده از بلیط دچار مشکلی شدید ما به شما این اختیار را می دهیم که بلیط جایگزین پرواز را تا دو برابر قیمت اصلی به هزینه ما تهیه کنید .


۲-در صورت بروز مشکل برای شما در رسیدن به پرواز ( جا ماندن) بخشی از جریمه مشمول بلیط شما را ما به عهده می گیریم.


۳-در صورتی که از سفر خود منصرف شوید و بخواهید بلیط خود را مرجوع نمایید (استرداد) ، باز هم ما بخشی از جریمه کنسلی بلیط شما را ما بر عهده می گیریم.


پس با آرامش خاطر سفر کنید.


نکته : گارانتی بلیط تنها شامل بلیط های خریداری شده توسط مسافران می باشد و شامل بلیط های خریداری شده توسط آژانسهای همکار نمی باشد.