اگر بلیط را به‌صورت اینترنتی خریداری کنیم، می‌توانیم مستقیما به فرودگاه مراجعه نماییم؟

با دردست داشتن تصویر بلیط خریداری شده در سایت نیز می‌توان سفر کرد و نیازی به مراجعه حضوری به آژانس نیست.